Kansallisen lapsistrategian toimintaa tukeva verkostotyöryhmä

Lapsiasianeuvottelukunta perusti 31.1.2022 kokouksessaan Kansallisen lapsistrategian toimintaa tukevan verkostotyöryhmän neuvottelukunnan yhteyteen. Verkostotyöryhmän jäsenten valinnassa on kiinnitetty huomiota kansallisen lapsistrategian seurantatyöryhmän työn jatkuvuuteen, kiinteään yhteyteen lapsiasianeuvottelukuntaan, poikkihallinnollisuuteen sekä yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Verkostotyöryhmän kausi on 1.2.2022 - 30.11.2024.

Verkostotyöryhmän jäsenet

Puheenjohtajisto

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen
Pääsihteeri Johanna Laaja, kansallinen lapsistrategia

Jäsenet

Ulla Siimes, Lastensuojelun Keskusliitto
Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto
Jarmo Kokkonen, Kirkkohallitus
Virve-Maria Toivonen, Lapsioikeusjuristit ry
Pia Sundell, Barnavårdsföreningen
Tanja Salisma, Kehitysvammaisten Tukiliitto
Anna Moring, Monimuotoiset perheet
Saija Ohtonen-Jones, Suomen Vanhempainliitto
Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Liisa Männistö, oikeusministeriö
Annika Juurikko, sosiaali- ja terveysministeriö
Piia Pekola, valtiovarainministeriö
Anssi Pirttijärvi, opetus- ja kulttuuriministeriö

Sihteeristö

Kirsi Pollari, kansallinen lapsistrategia
Laura Saarinen, kansallinen lapsistrategia
Merike Helander, lapsiasiavaltuutetun toimisto