Lapsiasianeuvottelukunnan jäsenet toimikaudella 1.12.2019–30.11.2024

Puheenjohtaja: lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen
Varapuheenjohtaja: lakimies Merike Helander, lapsiasiavaltuutetun toimisto
Sihteeri: ylitarkastaja Katja Mettinen, lapsiasiavaltuutetun toimisto

 • Jäsen: johtaja Elina Palola, sosiaali- ja terveysministeriö
  Varajäsen: johtava asiantuntija Jani Lehto, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Jäsen: johtaja Henni Axelin, opetus- ja kulttuuriministeriö
  Varajäsen: yliarkkitehti Antti Autio, ympäristöministeriö
 • Jäsen: lainsäädäntösihteeri Satu Sistonen, ulkoministeriö
  Varajäsen: poliisitarkastaja Sami Ryhänen, sisäministeriö
 • Jäsen: neuvotteleva virkamies Markku Mölläri, valtiovarainministeriö
  Varajäsen: kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla
 • Jäsen: lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö
  Varajäsen: ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia, 19.8.2022 saakka
 • Jäsen: opetusneuvos Kati Costiander, Opetushallitus
  Varajäsen: kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 30.6.2023 saakka
 • Jäsen: johtava asiantuntija Päivi Lindberg, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Varajäsen: osaamiskeskuksen päällikkö Heli Hänninen, Kansaneläkelaitos
 • Jäsen: ylijohtaja Merja Ekqvist, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Varajäsen: erityisasiantuntija Saara Salomaa, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
 • Jäsen: poliisitarkastaja Pekka Heikkinen, Poliisihallitus
  Varajäsen: johtaja Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto
 • Jäsen: johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
  Varajäsen: tutkimusprofessori Tuomas Kosonen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
 • Jäsen: toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Lastensuojelun Keskusliitto ry
  Varajäsen: hallituksen jäsen Sara Nyman, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
 • Jäsen: johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry
  Varajäsen: tutkijatohtori Antti Malinen, Lapsuudentutkimuksen seura ry
 • Jäsen: varapuheenjohtaja Henrik Gustafsson, Vammaisfoorumi ry
  Varajäsen: varapuheenjohtaja Sari Kurikka, Lastenlääkäriyhdistys ry
 • Jäsen: johtaja Milla Aaltonen, Suomen UNICEF
  Varajäsen: kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto

Pysyvät asiantuntijajäsenet

Lapsiasiavaltuutettu on lisäksi kutsunut neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi seuraavat henkilöt:

 • Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustajan esittelijäneuvos Kirsti Kurki-Suonio
 • Professori emeritus Jouni Välijärvi
 • Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laaja
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkonen

Pysyvillä asiantuntijoilla ja lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilökunnalla on neuvottelukunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus.