Lapsiasianeuvottelukunnan jäsenet toimikaudella 1.12.2019–30.11.2024

Puheenjohtaja: Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen
Varapuheenjohtaja: Lakimies Merike Helander, lapsiasiavaltuutetun toimisto
Sihteeri: Ylitarkastaja Katja Mettinen, lapsiasiavaltuutetun toimisto

 • Jäsen: Johtaja Anna Cantell-Forsbom, sosiaali- ja terveysministeriö
  Varajäsen: Johtava asiantuntija Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Jäsen: Johtaja Henni Axelin, opetus- ja kulttuuriministeriö
  Varajäsen: Yliarkkitehti Antti Autio, ympäristöministeriö
 • Jäsen: Lainsäädäntösihteeri Helinä Heikkinen, ulkoministeriö
  Varajäsen: Poliisitarkastaja Sami Ryhänen, sisäministeriö
 • Jäsen: Neuvotteleva virkamies Markku Mölläri, valtiovarainministeriö
  Varajäsen: Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA
 • Jäsen: Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö
  Varajäsen: Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia
 • Jäsen: Opetusneuvos Kati Costiander, Opetushallitus
  Varajäsen: Kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Jäsen: Johtava asiantuntija Päivi Lindberg, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Varajäsen: Lakiyksikön päällikkö Mia Helle, Kansaneläkelaitos
 • Jäsen: Ylijohtaja Merja Ekqvist, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Varajäsen: Erityisasiantuntija Lauri Palsa, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
 • Jäsen: Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen, Poliisihallitus
  Varajäsen: Johtaja Tirsa Forssell, Maahanmuuttovirasto
 • Jäsen: Johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
  Varajäsen: Tutkimusprofessori, VTT Tuomas Kosonen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
 • Jäsen: Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Lastensuojelun Keskusliitto ry
  Varajäsen: Hallituksen jäsen Katri Malmi, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
 • Jäsen: Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry
  Varajäsen: Tutkijatohtori Antti Malinen, Lapsuudentutkimuksen seura ry
 • Jäsen: Hallituksen jäsen Elias Vartio, Vammaisfoorumi ry
  Varajäsen: Sihteeri Peter Csonka, Lastenlääkäriyhdistys ry
 • Jäsen: Johtaja Mirella Huttunen, Suomen UNICEF
  Varajäsen: Kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto

Pysyvät asiantuntijajäsenet

Lapsiasiavaltuutettu on lisäksi kutsunut neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi seuraavat henkilöt:

 • Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustajan esittelijäneuvos Kirsti Kurki-Suonio
 • Professori emeritus Jouni Välijärvi
 • Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri, varatuomari Johanna Laisaari 
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkonen

Pysyvillä asiantuntijoilla ja lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilökunnalla on neuvottelukunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus.