Lapsiasianeuvottelukunnan jäsenet toimikaudella 1.12.2019 – 30.11.2024

 

 • Puheenjohtaja: Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen
  Varapuheenjohtaja: Lakimies Merike Helander, lapsiasiavaltuutetun toimisto
  Sihteeri: Ylitarkastaja Katja Mettinen, lapsiasiavaltuutetun toimisto

 

 • Jäsen: Johtaja Anna Cantell-Forsbom, sosiaali- ja terveysministeriö
  Varajäsen: Erityisasiantuntija Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö

 

 • Jäsen: Johtaja Henni Axelin, opetus- ja kulttuuriministeriö
  Varajäsen: Yliarkkitehti Antti Autio, ympäristöministeriö

 

 • Jäsen: Lainsäädäntösihteeri Katja Kuuppelomäki, ulkoministeriö
  Varajäsen: Poliisitarkastaja Sami Ryhänen, sisäministeriö

 

 • Jäsen: Neuvotteleva virkamies Markku Mölläri, valtiovarainministeriö
  Varajäsen: Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA

 

 • Jäsen: Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö
  Varajäsen: Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia

 

 • Jäsen: Opetusneuvos Kati Costiander, Opetushallitus
  Varajäsen: Johtaja Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

 

 • Jäsen: Johtava asiantuntija Jukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Varajäsen: Lakiyksikön päällikkö Mia Helle, Kansaneläkelaitos

 

 • Jäsen: Ylijohtaja Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
  Varajäsen: Erityisasiantuntija Lauri Palsa, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

 

 • Jäsen: Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen, Poliisihallitus
  Varajäsen: Johtaja Tirsa Forssell, Maahanmuuttovirasto

 

 • Jäsen: Johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
  Varajäsen: Tutkimusprofessori Kristiina Huttunen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

 

 • Jäsen: Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto ry
  Varajäsen: Hallituksen jäsen Katri Malmi, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

 

 • Jäsen: Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry
  Varajäsen: Tutkijatohtori Antti Malinen, Lapsuudentutkimuksen seura ry

 

 • Jäsen: Hallituksen jäsen Elias Vartio, Vammaisfoorumi ry
  Varajäsen: Sihteeri Peter Csonka, Lastenlääkäriyhdistys ry

 

 • Jäsen: Johtaja Mirella Huttunen, Suomen UNICEF
  Varajäsen: Kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto

 

Pysyvät asiantuntijajäsenet:

Lapsiasiavaltuutettu on lisäksi kutsunut neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi seuraavat henkilöt:

 • Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustajan esittelijäneuvos Kirsti Kurki-Suonio
 • Professori emeritus Jouni Välijärvi
 • Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri, varatuomari Johanna Laisaari 
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkonen. 

Pysyvillä asiantuntijoilla ja lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilökunnalla on neuvottelukunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus.