Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottamiseksi

 

Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottamiseksi

Lausunto