Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto HaV:lle paperittominen terveydenhuoltoa koskevasta hallituksen esityksestä HE 343/2014 vp

24.02.2015

Lapsiasiavaltuutetun lausunto HaV:lle paperittominen terveydenhuoltoa koskevasta hallituksen esityksestä HE 343/2014 vp

Lausunto