Lapsen oikeudet

Lapsen oikeuksien perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista.

Sopimus on hyväksytty YK:n yleiskokouksessa vuonna 1989. Suomi on saattanut sopimuksen voimaan lailla vuonna 1991 (SopS 59 ja 60/1991). Sopimusteksti on luettavissa FINLEX-tietokannasta ja oikealla olevasta kohdasta YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus.

Lapsen oikeuksien sopimus on kansainvälinen ihmisoikeussopimus, joka asettaa sopimusvaltioille velvoitteen kunnioittaa ja noudattaa siinä taattuja lapsen oikeuksia ja myös velvoitteen saattaa kansallisen lainsäädäntönsä vastaamaan sopimuksessa vahvistettuja oikeuksia.

Sopimuksen mukaan lapsia ovat alle 18-vuotiaat.

YK:n lapsen oikeuksien sopimusta valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea. Sopimusvaltiot antavat komitealle määräajoin raportin lapsen oikeuksien toteutumisesta ja lasten hyvinvoinnin tilasta. Määräaikaisraportoinnin perusteella komitea antaa päätelmänsä ja suosituksensa lapsen oikeuksien edistämiseksi kyseisessä sopimusvaltiossa.

Lapsen oikeuksien komitea ohjaa lapsen oikeuksien sopimuksen tulkintaa ja täytäntöönpanoa julkaisemalla yleiskommentteja. Yleiskommentti voi koskea tiettyä sopimuksen artiklaa tai tiettyä teemaa. Lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilta löytyvät suomeksi käännetyt yleiskommentit.

YK:n lapsen oikeuksien komitean verkkosivut

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten sekä toimialansa järjestöjen ja vastaavien muiden toimijoiden kanssa edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista. Tässä työssään lapsiasiavaltuutettu muun muassa edistää eri tavoin lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista.


#lapsen oikeudet, #lapsen oikeuksien sopimus

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.