Väki­valtaisen materiaalin kuvaaminen lisääntyy – lapsiasia­valtuutettu esittää tiukennuksia rikos­lakiin

Verkossa ja äly­laitteilla leviää entistä enemmän materiaalia, jossa lapseen kohdistetaan väki­valtaa. Tällaisen materiaalin hallussa­pitoa ei ole kielletty, ja vain raakaa väki­valtaa sisältävän materiaalin levittäminen on rangaistavaa. Lapsiasia­valtuutettu pyytää oikeus­ministeriötä arvioimaan lapsiin kohdistuvaa vakavaa väki­valtaa kuvaavan materiaalin hallussa­pidon rangaistavuutta.

Verkossa leviää yhä enemmän väki­valtaista kuva­materiaalia, jossa jopa hyvin vakavaa ja raakaa väki­valtaa kohdistetaan lapsiin. Väki­vallan kohdistaminen lapseen sekä väki­vallan kuvaaminen ja jakaminen verkossa on erittäin vahingollista väki­vallan uhriksi joutuneelle lapselle.  Väkivalta­kuvat ovat vahingollisia myös lapsille, jotka materiaalia näkevät.

”Usein tekijöinä ovat aikuiset, mutta myös lapset itse kuvaavat toisiin lapsiin kohdistuvaa väki­valtaa. Tutkimusten mukaan lapset ja nuoret käyttävät sosiaalista mediaa väki­vallan ihannointiin, esittämiseen ja väki­valtaan yllyttämiseen”, lapsiasia­valtuutettu Elina Pekkarinen kuvaa.

Äly­puhelimet tekevät väkivallan­tekojen kuvaamisen helpoksi. Yksityisistäkin puhelin­viesteistä tai sosiaalisen median ryhmistä videot leviävät herkästi julkisiin ryhmiin. Sosiaalisessa mediassa materiaali voi saavuttaa nopeasti laajan yleisön, minkä lapsi voi kokea palkitsevana. Laajalle leviävä kuva­materiaali on uhrille erityisen nöyryyttävää.

Lapsiasia­valtuutettu kuitenkin korostaa, että ala­ikäisten ohjautumista rikosoikeus­järjestelmään tulee välttää ja, jos mahdollista, löytää korvaavia keinoja rikoksiin puuttumiseksi.

Valtiolla on velvollisuus suojella lasta väki­vallalta

Rikos­lain mukaan väki­valtaa kuvaavan materiaalin hallussa­pito ei ole kiellettyä. Ainoastaan raakaa väki­valtaa, kuten teloitusta tai kidutusta sisältävän materiaalin levittäminen on rangaistavaa. Lapsiin kohdistuvaa väki­valtaa kuvaavat materiaalit syntyvät kuitenkin tilanteissa, joissa lapsiin voidaan tosi­asiallisesti kohdistaa vakavaa väki­valtaa.

”YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimus velvoittaa sopimusvaltioita, Suomi mukaan lukien, hyvin vahvasti ja kattavasti ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin lasten suojelemiseksi väki­vallalta ja hyväksi­käytöltä. Väki­valta voi vaarantaa lapsen oikeuden elämään, henkiin­jäämiseen ja kehitykseen”, laki­mies Merike Helander muistuttaa.

Ammattilaisilla ei tällä hetkellä ole riittäviä, lakiin perustuvia keinoja puuttua verkossa leviävään kuva­materiaaliin.

Rangaistavuus on vahva signaali

Lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussa­pito on rikos­laissa rangaistavaa sillä perusteella, että kuva on voinut syntyä lasta seksuaalisesti hyväksi käyttämällä. Samalla perusteella myös lapseen kohdistuvaa vakavaa väki­valtaa esittävä kuva­materiaali tulisi kriminalisoida.

Mikäli lapsiin kohdistuvaa vakavaa väki­valtaa sisältävää materiaalia voi pitää hallussaan ja levittää ilman pelkoa rangaistuksesta, se antaa väärän signaalin niin aikuisille kuin lapsillekin.

”Se voi toimia kannustimena sosiaalisen median kautta leviävälle väki­vallalle. Samalla se jättää väki­vallan uhreina olevat lapset vaille suojelua”, Pekkarinen toteaa.

Lapsiasia­valtuutettu pyytää oikeus­ministeriötä arvioimaan lapsiin kohdistuvan vakavaa väki­valtaa kuvaavan materiaalin hallussa­pidon rangaistavuutta ja esittää, että asiaa selvitettäisiin mahdollisimman pikaisesti.

Lisätietoja

Lapsiasia­valtuutetun aloite oikeus­ministeriölle