Lapsen oikeus terveyteen vaatii toimen­piteitä päättäjiltä

Lapsiasia­valtuutettu julkaisee 14.11. teoksen Terveys ja lapsen oikeudet. Teoksessa kootaan ensimmäistä kertaa yhteen eri alojen asian­tuntijoiden puheen­vuoroja terveydestä ja lapsen oikeuksista siten, että lasten omat näkemykset saavat erityisen paljon tilaa.

”Suomalais­lasten terveyttä voi pitää menestys­tarinana erityisesti fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin osalta. Pitkä­jänteinen työ yhdessä hyvinvointi­valtion rakentumisen kanssa ovat saaneet ihmeitä aikaiseksi. Vauvojen ja pienten lasten henkien pelastamisessa Suomi on nykyään maailman parhaiten menestyneitä maita”, lapsiasia­valtuutettu Elina Pekkarinen kertoo.

Koululaisten terveyden­huolto on järjestetty laki­sääteisen koulu­terveydenhuollon kautta, minkä lisäksi suomalainen koulu tarjoaa päivittäin lämpimän ja täysi­painoisen aterian, kannustaa liikkumaan ja tarjoaa tietoa terveydestä. Koulun merkitystä lasten sosiaalisen hyvin­voinnin keskeisenä toiminta­kenttänä ei myöskään pidä unohtaa. Siksi kiusaamisen ja väkivallan kitkeminen on äärimmäisen tärkeää. Myös perhe­taustalla ja kotona omaksutuilla elin­tavoilla on suuri vaikutus lapsen terveyteen.

Lapsille terveys­ongelmia aiheuttavat ympäristön saastuminen, päihteet, epäterveelliset elin­tarvikkeet, liikkumattomuus ja ylipaino. Erityisen paljon huolta ja kärsimystä ovat aiheuttaneet lasten mielen­terveyden ongelmat, nuorten huume­kuolemat ja itse­tuhoisuus. Vakavimmat terveys­ongelmat kasaantuvat pienelle osalle lapsia.

Lapsella on oikeus toimiviin terveys­palveluihin

Lapset eivät voi vaikuttaa siihen, millaiseen elin­ympäristöön he syntyvät ja miten heitä ohjataan tekemään terveydelle edullisia valintoja. Siksi tarvitaan hyvin toimiva ja turvallinen terveyden­huollon palvelu­järjestelmä. Käytännössä järjestelmässä on paljon kehitettävää. Lapset ja aikuiset kertovat puutteista muun muassa palvelujen saatavuudessa ja toiminta­tavoissa, kuten lapsi­ystävällisyydessä sekä luottamuksessa lasten ja ammattilaisten välillä. Lasten terveyden­huoltoa tulee kehittää heidän erityiset tarpeensa huomioon ottaen.

Ennalta­ehkäisevät palvelut ovat tehokkaimpia, edullisimpia ja inhimillisesti parhaita, mutta ne eivät aina toimi niin hyvin kuin pitäisi. Ehkäisevät palvelut tulisi ymmärtää investoinneiksi, joilla edistetään terveyttä ja torjutaan vakavia ongelmia. Tätä voidaan tehdä muuallakin kuin terveys­palveluissa: varhais­kasvatuksessa, koulussa, naapurustoissa ja kodeissa. Tärkeitä ovat myös yhteisöt, sosiaaliset suhteet ja terveyttä koskevan oikean tiedon saavutettavuus.

Lapsiasia­valtuutetun artikkeli­kokoelmassa käsitellään lasten näkemyksiä terveydestä, lasten terveyden edistämistä sekä lasten terveyden, rokotteiden ja lääke­hoidon erityis­kysymyksiä. Teoksen kirjoittamiseen on osallistunut 42 asiantuntijaa eri aloilta.

Julkaisu­tilaisuus

Tervetuloa Terveys ja lapsen oikeudet -kirjan julkaisu­tilaisuuteen tiistaina 14.11. klo 10.00-11.30 etäyhteydellä. Osallistumislinkki

Lisätietoja

Annaleena Aira, Merike Helander, Elina Pekkarinen & Terhi Tuukkanen (toim.) (2023). Terveys ja lapsen oikeudet. Lapsiasia­valtuutetun toimiston julkaisuja 2023:7.

Tiedote 21.6.2023: ”Aikuisten pitäisi kuunnella enemmän lapsia”, toivovat lapset – Sairastuneelle lapselle on tärkeää tulla kuulluksi