Aloitteet ja kannanotot 

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa tekemällä aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämiseksi ja julkaisemalla kannanottoja lasten ja nuorten asemaan liittyvissä kysymyksissä. Tällä sivulla voit selata aloitteita aikajärjestyksessä.