Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen vapauttamiseksi

Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen vapauttamiseksi

Lausunto