Selvitys romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa

Selvityksessä kerätään ajantasaista kokemustietoa romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Kokemustietoa selvitetään haastattelemalla ja haastattelujen pohjalta laaditun sähköisen kyselyn avulla. Selvityksen osallistujina ovat 11–17-vuotiaat romanilapset ja -nuoret.

Selvitys toteutetaan yhteistyössä romaniasiain neuvottelukunnan sekä paikallisten romaniyhteisöjen sekä lasten ja nuorten kanssa.

Selvityksiin osallistuu lapsia ja nuoria eri puolilta Suomea. Alueelliset erot ovat Suomessa suuria ja on odotettavissa, että elämä on erilaista esimerkiksi kaupungeissa ja maaseudulla.

Selvityksessä käsitellään hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista lasten ja nuorten ymmärtämällä tavalla ja heidän lähtökohdistaan käsin.

Romanilasten ja -nuorten haastattelut keväällä 2022

Romanilasten ja -nuorten haastattelut toteutettiin maaliskuussa 2022. Osallistujat tavoitettiin paikallisten romaniyhteisöjen kautta. Haastattelut toimivat pohjana kyselylomakkeen laatimiselle. Kiitämme kaikkia haastatteluihin osallistuneita lapsia ja nuoria sekä haastattelut järjestäneitä aikuisia.

Haastattelijoina toimivat erikoistutkija Elina Weckström, tutkimusavustaja Karri Kekkonen ja suunnittelija Outi Kekkonen.

Kysely romanilapsille ja -nuorille keväällä 2022

Haastattelujen pohjalta on luotu kyselylomake lasten ja nuorten esille tuomista keskeisimmistä hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen liittyvistä asioista.

Kyselyyn toivotaan runsaasti 11–17-vuotiaiden romanilasten ja -nuorten vastauksia eri puolilta Suomea. Kyselyyn voi vastata 2.5.-10.8.2022 välisenä aikana.

Tulokset

Julkaisut

Selvitysten tulokset auttavat päättäjiä ja tutkijoita sekä romanilasten parissa työskenteleviä saamaan ajankohtaista tietoa päätöksenteon, kehittämistyön ja toiminnan tueksi.

Piirroskuva selvityksen toteuttamisesta: Selvitys saamelais- ja romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta.

Lue lisää

Rekisteriseloste

Kyselylinkki ja saate kyselyyn osallistuvalle (pdf)

Kyselylinkki ja saate kyselyyn osallistuvan huoltajalle (pdf)

Tiedote haastatteluun osallistuvalle (pdf)

Tiedote haastatteluun osallistuvan huoltajalle (pdf)

Tiedote 17.2.2022: Uusi selvitys romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa toteutettiin vuonna 2009 romanilasten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista käsittelevä selvitys, johon haastateltiin romanilapsia ja -nuoria. Junkala, Pekka & Tawah, Sanna 2009. Enemmän samanlaisia kuin erilaisia: Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2009:2.