Hyppää sisältöön

Lapsen oikeuksien asialla

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista. Lapsiasiavaltuutettu varmistaa, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja päätöksenteossa.

Tutustu toimintaamme 

Esitteitä ja materiaalia lapsen oikeuksista

Lapsen oikeuksien materiaalia eri kielillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

Valtuutetun tehtävät ja toimivalta

Lapsiasiavaltuutetun tehtävistä ja toimivallasta säädetään laissa lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004).

Kuinka puhua sodasta lapsen kanssa?

Miten sotauutisista voi puhua lasten kanssa? Mistä voisi itse saada tukea ja keskusteluapua?