Utlåtanden 

Barnombudsmannen bedömer projekt som är aktuella inom statsförvaltningen med perspektiv på barnets rättigheter och ger utlåtanden i frågor som gäller barnens och ungdomarnas ställning. Utlåtanden sedan 2005 hittar du på finska här