Hoppa till innehåll

Barn har rätt till en trygg hobby

Att ha en trygg fritid och trygga hobbyer är inte enbart livets salt. Det är en rättighet för varje barn. Finland har med stöd i FN:s konvention om barnets rättigheter förbundit sig att främja varje barns rätt till en bra fritid och att förebygga allt våld riktat mot barn. De senaste åren har olika undersökningar rapporterat om diskriminering, mobbning och osaklig behandling som barn och ungdomar får uppleva i sina hobbyer. Fall med unga idrottares erfarenheter av sexuellt ofredande och våld har också nått offentligheten.

Barnombudsmannen har tillsammans med sakkunniga inom olika branscher skrivit en bok publicerad av ungdomsforskningsnätverket “Siitä on pikemminkin vaiettu”. Kirjoituksia kiusaamisesta ja syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa”. I boken uttrycker sakkunniga inom olika branscher en djup oro för den osakliga behandling som barn och unga upplever inom motion och idrott.

I sin text analyserar barnombudsmannen de rättigheter och skyldigheter som gäller på fritiden. Samtidigt som samhället betonar de positiva effekterna av hobbyer tar en del av barnen skada inom sin hobby. Ledarna för fritidsverksamheten har betydande makt och ansvar för uppbyggandet av rättvis behandling och erfarenheter för barnen. Samhällets lagstadgade skyldighet är att skydda barnet mot våld, kränkningar och diskriminering. De vuxna som deltar i hobbyverksamheten bör få en bättre uppfattning om sina skyldigheter och nationella strukturer för hur missförhållandena ska avhjälpas bör skapas.

Tilläggsuppgifter: barnombudsman Elina Pekkarinen, tfn 029 566 6858

Publikation: Päivi Berg, Kati Lehtonen & Mikko Salasuo (red.): ”Siitä on pikemminkin vaiettu”. Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. ISBN 978-952-372-003-9. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, webbpublikationer 151, serie: Rörelse. 104 sidor. 2020. 

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/kirjoituksia_kiusaamisesta_syrjinnasta_ja_epaasiallisesta_kohtelusta_web.pdf