Hoppa till innehåll

Barn med på jobbet -dagen ordnas inte i år


Meddelande 30.4.2020

I Finland har vi firat den landsomfattande Barn med på jobbet -dagen i redan fyra år. Dagen har arrangerats i slutet av november som ett samarbete mellan barnombudsmannen, Centralförbundet för Barnskydd och arbets- och näringsministeriet samt arbetsmarknadsorganisationerna.

“Barn med på jobbet -dagen har varit en framgång. Förra året deltog 1 106 arbetsgivare”, tackar kommunikationschef Juuli Hurskainen på Centralförbundet för Barnskydd. “Dagen har gett arbetsgivarna en möjlighet att främja ett familjevänligt arbetsliv genom att bekanta sig med arbetstagarnas familjesituationer samt ta del av barnens tankar och göra dem delaktiga.”

Samtidigt har barnen fått uppleva föräldrarnas eller en annan nära vuxens vardag i arbetet. I år är situationen helt annorlunda. Våren har fört med sig undantagstillstånd, vilket för många familjer även innebär osäkerhet vad beträffar framtiden i arbetet. Barnen har i många familjer fått se föräldrarnas arbetsvardag på riktigt nära håll när arbete och studier har flyttat under samma tak. Många arbetsgivare har varit tvungna att på ett helt nytt sätt ta hänsyn till sina arbetstagares familjesituationer.

“I många familjer arbetar man under våren så att både barnen och arbetsuppgifterna måste skötas hemma. Samtidigt utgör osäkerheten i arbetslivet en prövning i många familjer”, konstaterar barnombudsman Elina Pekkarinen.

I den rådande situationen har man beslutat att inte ordna Barn med på jobbet -dagen i år och återkomma år 2021 med förnyade krafter.

“Just nu är det först och främst viktigt att vi kommer i håg barnens ställning och rättigheter i såväl arbetslivet som när vi fattar beslut om arbetsmarknaden”, konstaterar Pekkarinen. “I den här nya situationen vill vi ändå rikta våra resurser till att hjälpa familjer i den svagaste ställningen samt ha respekt för familjer som har drabbats av arbetslöshet.”

Ytterligare information:

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen
Tfn 0295 666 858
[email protected]

Kommunikationschef Juuli Hurskainen
Centralförbundet för Barnskydd
Tfn 050 353 3480
[email protected]

lapsimukaantoihin.fi