Hoppa till innehåll

Barnens framtid i centrum av barnpolitiken

Vad ska man beakta i barnpolitiken nu? Den nya barnombudsmannadelegationen inledde sin femårsperiod i måndags. Olika ministerier, ämbetsverk och organisationer är i stor utsträckning representerade i gruppen och under denna period finns också forskningen starkt med. Delegationens uppdrag är att tillsammans med barnombudsmannen främja barnets rättigheter.

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen är nöjd med hur arbetet har inletts. “Delegationen erbjuder ett utmärkt tillfälle att samla barnrelaterad spetskompetens vid samma bord under fem år”. Överinspektör Sanna Koulu från Barnombudsmannens byrå håller med. “Bredden och mångprofessionalismen var redan tydliga i debatterna vid det första mötet där olika ämnen från medieutbildning till förebyggande av marginalisering glädjande nog togs upp.”

Vid det inledande mötet behandlades ämnen kring de stora fenomenen som speglas i barnens och ungdomarnas liv samt saker som direkt påverkar deras vardag. Barnens liv påverkas av de omfattande utvecklingstrenderna som klimatförändringen och digitaliseringen samt faktorerna som är direkt relaterade till vardagen som stadsmiljön och dess byggnader. Till exempel reformen av den sociala tryggheten och familjeledigheten rör barn. Barnens jämställdhet i Finland utmanas av till exempel kommunernas kraftiga differentiering: Hur ska folkrika städer klara av att producera tjänster? Eller kommuner där nativiteten har nästan stannat? Dessa frågor försöker delegationen svara tillsammans.

I mötet efterlystes en föregripande och framåtblickande barnpolitik. Barnpolitiken måste kopplas till samhällsdebatten och stora sociala omvälvningar ska beaktas. “Forskare bidrar med bevisbaserad kunskap i beslutsfattande”, konstaterar delegationens suppleant, forskningsprofessor Kristiina Huttunen från Statens ekonomiska forskningscentral (VATT).

Bestämmelser om barnombudsmannadelegationen som inrättas av Statsrådet finns i lagen.

Mer information:

Överinspektör Sanna Koulu, tfn 029 566 6854

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen, tfn 029 566 6858

Barnombudsmannadelegationens medlemmar