Hoppa till innehåll

“Bedömningen av konsekvenser för barn ännu i sin linda”, konstaterar barnombudsmannen

Pressmeddelande 18.5.2020

Barnombudsmannen konstaterar i den färska årsboken att bedömningarna av vilka konsekvenser beslut har för barn inte är tillräckliga. Allt beslutsfattande som gäller barn ska i första hand beakta barnets bästa, vilket skapas av balans mellan olika rättigheter. I samhälleligt beslutsfattande ska detta övervägande grundas på en bedömning av konsekvenserna för barn.

Denna vår har varit en tid för snabba beslut. Trots att situationen i vår har varit exceptionell, är det ett bekant fenomen att bedömningarna av hur beslut inverkar på barn är så sparsamma. “Bedömningen av konsekvenserna för barn är ännu i sin linda”, konstaterar barnombudsman Elina Pekkarinen. Även barn- och familjeorganisationer och rådet för bedömning av lagstiftningen har upprepade gånger påmint om bristerna i bedömningen av konsekvenserna för barn.

Varför måste bedömningen göras?

Barnombudsmannens iakttagelser och undersökningar på andra håll visar att bedömningen av konsekvenserna för barn inte förverkligas konsekvent i lagberedning eller samhälleligt beslutsfattande. Ofta uteblir bedömningen helt eller man gör den ytligt.

FN:s konvention om barnets rättigheter förutsätter att man beaktar barnets bästa i samhälleligt beslutsfattande. Barnen ska beaktas eftersom de har en svagare ställning än andra befolkningsgrupper. Beslut kan inverka på barnen på ett sätt som vi inte ens kan föreställa oss. “Förstår vi hur enorm betydelse exempelvis planläggning eller kollektivtrafik har för barnens vardag?”, funderar Pekkarinen.  

En blick på regeringsprogrammet

I barnombudsmannens färska årsbok granskas barnets rättigheter och levnadsförhållanden i Finland före coronakrisen. Samtidigt bedöms riktlinjerna i Sanna Marins regeringsprogram. Årsboken är speciellt aktuell nu när regeringsprogrammet måste betraktas med nya ögon. ”Årsboken pekar på frågor som är angelägna med tanke på barnets rättigheter”, konstaterar barnombudsman Pekkarinen. Regeringen förbinder sig i sitt program att bedöma konsekvenserna för människor samt till en samhällspolitik som främjar mänskliga rättigheter. Denna förbindelse är nu ännu viktigare än tidigare, eftersom svåra beslut väntar”, påminner hon.

Barnombudsmannen upprättar varje år en verksamhetsberättelse, dvs. en årsbok till statsrådet, som innehåller en bedömning av hur barnets rättigheter förverkligas, av utvecklingen av barns välbefinnande och levnadsförhållanden samt av brister som upptäckts i lagstiftningen.

Barnombudsmannen är en myndighet vars uppgift är att främja verkställandet av Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (FördrS 59 och 60/1991) i Finland. Konventionen har trätt i kraft genom lag i Finland.

Barnombudsmannens Årsbok publiceras 18.5.2020. Läs hela boken:
På jakt efter barnets bästa. Barnombudsmannens årsbok 2020.

Ytterligare information:

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen
Tfn 0295 666 858
[email protected]

https://youtu.be/ukM3ZO06Ygo