Hoppa till innehåll

Katja Mettinen blir överinspektör vid barnombudsmannens byrå

Katja Mettinen har utsetts till överinspektör vid barnombudsmannens byrå från 1.8.2020. Mettinen har en magisterexamen i samhällsvetenskap och lång erfarenhet som projektledare, projektplanerare och socialarbetare.

Med den nya överinspektören Katja Mettinen har omfattande kompetens inom barns rättigheter, barns status och levnadsvillkor. Mettinen har särskilt stark expertis relaterad till barns inkludering, vars främjande är en av de strategiska prioriteringarna för byrån 2019–2024. Mettinen har visat utmärkt kunskap om administration, tjänstesystem och socialpolitik och en analytisk strategi för utveckling. Hennes expertis är stark särskilt i frågor som rör funktionshindrade och utsatta barn.

Förutom sitt arbete har Mettinen förvärvat mycket extra utbildning. Hon har arbetat i krävande klientsituationer och, utöver språkkunskaperna som krävs av en överinspektör, behärskar kommunikationsmedlen som ersätter eller stöder tal.

I barnombudsmannens byrå är överinspektörens uppgift att med olika metoder följa och rapportera om fenomen i samhället som rör barnets rättigheter och barnpolitik, att vägleda medborgare och intressentgrupper i frågor som gäller barnets rättigheter, främja barnens delaktighet i ombudsmannens verksamhet, samordna internationella uppgifter på byrån samt att verka som sekreterare i barnombudsmannadelegationen som tillsatts av statsrådet.

Katja Mettinen.
Foto: Sampsa Villman, Same Sound & Camera