Hoppa till innehåll

Utlysning av tjänst som överinspektör

En tjänst till vidare som överinspektör har utlysts i barnombudsmannens byrå. Överinspektörens uppgift är att med olika metoder följa och rapportera om fenomen i samhället som rör barnets rättigheter och barnpolitik, att vägleda medborgare och intressentgrupper i frågor som gäller barnets rättigheter, främja barnens delaktighet i ombudsmannens verksamhet, samordna internationella uppgifter på byrån samt att verka som sekreterare i barnombudsmannadelegationen som tillsatts av statsrådet.

Överinspektören förväntas ha en utbildning som lämpar sig för tjänsten, helst en högre högskoleexamen. Förutsättningar för att sköta uppgiften är utmärkt uttrycksförmåga både skriftligt och muntligt, förmåga att arbeta på båda inhemska språken samt bra kunskaper i engelska. Dessutom förutsätts av överinspektören en bred sakkunskap om barnets rättigheter, barnens ställning och levnadsförhållanden samt bra kännedom om administration, servicesystem och samhällspolitik. Framgång i uppgiften förutsätter ett analytiskt och självständigt grepp om arbetet samt skicklighet i interaktion och framträdande. Arbetet förutsätter resande.

Uppgiften inleds 1.8.2020. Läs mer om uppgiftet och sök senast 19.5.2020 på address https://www.valtiolle.fi/sv-FI/Vakans?id=25-346-2020.