En tjänst till vidare som kommunikationsexpert har utlysts i barnombudsmannens byrå

Vill du främja barns rättigheter genom kommunikation? En tjänst till vidare som kommunikationsexpert har utlysts i barnombudsmannens byrå.

 

Kommunikationsexpertens uppgift är att

  • svara för planeringen och genomförandet av byråns kommunikation på både kort och lång sikt samt uppföljning av mediefältet
  • utveckla kommunikationen om barnets rättigheter i samarbete med det nationella kommunikationsnätverket för barnets rättigheter
  • främja förmedlingen av barnens synpunkter i barnombudsmannens arbete.
  • bygga och upprätthålla kommunikationsnätverk gentemot ministerier, ämbetsverk och organisationer.

Dessutom ska kommunikationsexperten bidra till byråns kommunikativa kompetens och fungera som sakkunnig även i utmanande kommunikationssituationer.

 

Till sökanden erbjuder vi

  • Ett arbete av samhällelig betydelse
  • Ett arbete i kärnan av att främja barnets rättigheter
  • Ett självständigt och ansvarsfullt uppdrag i främjandet av barnets rättigheter
  • En liten, engagerad och inspirerande arbetsgemenskap.

 

Läs mer: https://www.valtiolle.fi/sv-FI/Vakans?id=25-805-2020