Hoppa till innehåll

Barnets rätt till vila och trygg fritid ska säkras under sommaren

 

Det gångna läsåret har varit exceptionellt för alla barn och unga. Nu på tröskeln till sommaren vill barnombudsmannen påminna om barns rätt till vila och lek samt trygg fritid och rekreation.  

 

Betydelsen av vila och lek för barn

Coronapandemin har påverkat vardagen av varje elev och studerande. Trots att flera läroanstalter har undkommit karantänåtgärder har det ändå skett mycket förändringar. Vid sidan av inlärningen har barnen fått lära sig att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och använda munskydd. Vid distansundervisning har läxstödet inte alltid varit tillräckligt, och situationen har väckt rädsla hos en del barn. 

- Vi har kontaktats av föräldrar om att eleverna får krävande sommaruppgifter från skolan. Vila och fritid är dock väldigt viktiga för barn, påminner överinspektör Katja Mettinen.

Det är inte alltid känt att barn enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har rätt till vila och lek. Finland har förbundit sig till detta konvention. Vila och lek är viktiga för barns välbefinnande och skapar grund för barnets tillväxt och utveckling. Under sommaren bör barnen också pusta ut litet.  

 

En trygg livsmiljö för alla

Under sommaren tar flera av barn och ungas tjänster en paus trots att stödbehovet har ökat särskilt under coronatiden. Ungas våldsdåd och ökningen av ungas bruk av rusmedel är allvarliga tecken på att unga mår dåligt. Redan förra sommaren observerades ökande otrygghet bland barn och unga. Barnombudsmannen påpekar att många barn och unga tillbringar sommaren i staden. Det bör anordnas trygga fritidsaktiviteter för barn och unga i städerna.

- Flera ungdomar har blivit utan sommarjobb och deras fritidsintressen är på paus, berättar barnombudsmannen Elina Pekkarinen

Om man blir uttråkad och inte har något att göra kan det leda till problembeteende. Att träffa och hänga med kompisar på fritiden är dock viktigt för unga, och man bör skapa trygga miljöer för detta. 

- Alla människor har rätt till en trygg livsmiljö. Under denna sommar bör arbetet av yrkespersoner inom olika branscher starkt styras att omfatta ungdomarna så att denna rättighet tillgodoses, konstaterar Pekkarinen.