Hoppa till innehåll

På barnombudsmannens byrå lediganslås en tills vidare tjänst som administrativ assistent

 

Önskar du dig ett mångsidigt arbete som motorn för förvaltningen och ekonomin i ett litet ämbetsverk? På barnombudsmannens byrå lediganslås en tills vidare tjänst som administrativ assistent med uppgift att stödja byråns mångsidiga arbete i främjandet av barnets rättigheter.

 

Arbetsuppgifterna omfattar barnombudsmannens dagliga sekreteraruppgifter och assisterande uppgifter, assistans till byråns övriga personal samt de praktiska uppgifterna på barnombudsmannens byrå.  

Den administrativa assistenten fungerar ofta som ämbetsverkets kontaktperson gentemot den övriga statsförvaltningen och besvarar kontakter från intressentgrupperna, inkl. medier. 
 

 

Till sökanden erbjuder vi

  • Ett arbete av samhällelig betydelse 
  • Ett arbete i kärnan av att främja barnets rättigheter
  • En självständig och ansvarsfull uppgift som motorn i en liten byrå 
  • En liten, engagerad och inspirerande arbetsgemenskap

 

Läs mer: https://www.valtiolle.fi/sv-FI/Vakans?id=25-1130-2020