Hoppa till innehåll

Vid barnombudsmannens byrå är en visstidstjänst som specialforskare lediganslagen från början av 2021

Vill du främja barns rättigheter genom forskning? Vid barnombudsmannens byrå är en visstidstjänst som specialforskare lediganslagen från början av 2021.

Specialforskaren stödjer barnombudsmannen genom en forskningsmässig synvinkel vid skötsel av byråns lagstadgade uppgifter. Specialforskarens uppgift är att

  • utföra forskning som gäller barn samt utveckla dess innehåll och metodologi,
  • säkerställa kvaliteten av information som barnombudsmannens byrå producerar och publicerar och stödja utnyttjandet av informationen,
  • utveckla och främja barnens delaktighet.

Dessutom omfattar specialforskarens uppgifter kommunikation om forskningsrön.

Till sökanden erbjuder vi

  • Ett arbete av samhällelig betydelse
  • Ett arbete i kärnan av att främja barnets rättigheter
  • Ett självständigt och ansvarsfullt uppdrag i främjandet av barnets rättigheter
  • En liten, engagerad och inspirerande arbetsgemenskap.

Läs mer: https://www.valtiolle.fi/sv-FI/Vakans?id=25-803-2020