Hoppa till innehåll

En tjänst som administrativ assistent har utlysts i barnombudsmannens byrå

 

Vill du ha ett mångsidigt administrativt arbete på ett litet ämbetsverk? På barnombudsmannens byrå i Jyväskylä lediganslås en tills vidare tjänst som administrativ assistent med uppgift att stödja byråns mångsidiga arbete i främjandet av barnets rättigheter.  Tjänsten tillsätts från och med 1.10.2021 eller enligt överenskommelse. 

 

Arbetsuppgifter

Den administrativa assistenten arbetar med administrativa uppgifter vid barnombudsmannens byrå, med deras organisering och som första kontakt för de intressentgrupper som är centrala i ombudsmannens arbete.

Arbetsuppgifterna omfattar barnombudsmannens dagliga sekreteraruppgifter, assistans till byråns övriga personal samt de praktiska uppgifterna på barnombudsmannens byrå. Dessa innefattar bland annat

  • de praktiska arrangemangen kring resor
  • uppgifter inom ekonomi- och personalförvaltningen
  • dokumenthantering
  • mötes- och evenemangsarrangemang
  • assisterande uppgifter vid personalens introduktion i arbetet och inom kommunikationer.

Den administrativa assistenten fungerar som ämbetsverkets kontaktperson gentemot den övriga statsförvaltningen och besvarar kontakter från intressentgrupperna, inkl. medier. Den administrativa assistenten deltar i utvecklingen av justitieministeriets hela administrativa verksamhet.

 

Kvalifikationer

De bästa förutsättningarna för skötseln av uppgiften ges av en lämplig examen, till exempel en examen från en yrkeshögskola, kännedom av den offentliga förvaltningen samt erfarenhet av sekreterar- eller assistentuppgifter. 

Av sökanden förväntar vi oss en förmåga att arbeta självständigt och på eget initiativ, organiseringsförmåga, flexibilitet, problemlösningsförmåga och stresstålighet samt god samarbets- och kommunikationsförmåga. Uppgiften kräver digital kompetens och förmåga att arbeta i en verksamhetsmiljö under förändring. Erfarenhet av motsvarande uppgifter inom den offentliga förvaltningen är till fördel i skötseln av uppgifterna.

Vad gäller språkkunskaper förutsättas utmärkt skriftlig och muntlig förmåga att uttrycka sig på finska samt nöjaktig förmåga att arbeta på svenska. Arbetet förutsätter en del resor. 

Barnombudsmannens byrå uppskattar jämställdhet och mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar personer av olika bakgrund som sökanden, såsom personer av olika åldrar, olika kön, och av olika språkliga, kulturella eller minoritetsgrupper.

 

Till sökanden erbjuder vi

  • Ett arbete av samhällelig betydelse 
  • Ett arbete i kärnan av att främja barnets rättigheter
  • En självständig och ansvarsfull uppgift som motorn i en liten byrå
  • En liten, engagerad och inspirerande arbetsgemenskap.

 

Läs mer

Läs mer och sök platsen: valtiolle.fi