Hoppa till innehåll

Barn beskriver corona som en sjukdom som ändrade de sociala normerna

 

Tredjeklassare beskriver corona i sina teckningar både som en sjukdom och som en faktor som ändrar de sociala normerna. Så gott som alla tredjeklassare som deltog i barnombudsmannens byrås utredning förknippar sjukdom med negativa faktorer. Ändringen av vardagen och de sociala normerna beskrivs däremot med både trevliga och tråkiga saker. Resultaten framgår av ett verk som publiceras 4.5.: Käsienpesua ja kotona oloa: Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia (Vi tvättar händerna och stannar hemma: Tredjeklassares erfarenheter om corona).

Barnombudsmannens byrås färska utredning visar att corona väcker starka känslor och åsikter hos barn och orsakar ändringar i barns vardag. I utredningen fördelas barnens teckningar och texter under två betydelsehelheter. Corona beskrivs som en sjukdom, ofta med en rund form och ett ledset eller hånfullt ansikte. Sjukdomen förknippas med gravstenar, mediciner, jordklotet och sjukhus samt teckningar och texter som beskriver provtagningsplatser.

Corona som en faktor som ändrar de sociala normerna beskrivs med exempel från hemmen, fritidsintressen, distansskolan, säkerhetsavstånden och de nya hygienrutinerna.  Corona påverkar de mänskliga relationer och försvårar resandet. Corona har medfört ett stort antal nya regler och förfaringssätt till barnens vardag. Dessa beskrivs detaljerat i barnens teckningar och texter.  

En del av tredjeklassarna tycker att det har varit trevligt att tillbringa mer tid hemma, och den friare vardagen till följd av distansundervisningen har upplevts som positivt, medan andra upplever hemmet som en trist och tråkig plats i och med att övriga utrymmen såsom hobbylokaler och skolor saknas från vardagen. Barn tycker att det är tråkigt att möjligheterna att träffa föräldrar, kompisar, mor- och farföräldrar och andra människor som är viktiga för barnen har begränsats. 

– Det är viktigt att diskutera med barn även de negativa känslor som corona väcker hos dem. I sina teckningar och texter som bifogats till dem uttryckte barnen rädsla, osäkerhet, förtret och frustration, berättar planerare Karri Kekkonen vid barnombudsmannens byrå. 
 

Barn ska höras även i undantagsförhållanden

Utredningen visar att det är viktigt att ta reda på barnens upplevelser. När framtiden ter sig osäker för alla kan barnens erfarenheter, synpunkter och åsikter hamna i skymundan. Detta har också varit märkbart i beslutsfattandet under coronapandemin där bedömningen av beslutens konsekvenser för barn och utredning av barnens synpunkter ofta har förbisetts. 

Utredningen visar att man kan få information om synpunkterna av en större grupp barn med relativt enkla arrangemang. Materialet samlades in från tre lågstadieskolor i Jyväskylä under en period på tre veckor. Tredjeklassarna ombads beskriva sina tankar om corona genom teckningar, målningar, pyssel eller skriftliga svar. Materialet kom att bestå av 117 svar av vilka 115 var teckningar.

– Arbetet mot pandemin förutsätter att man förstår barnens vardag och erfarenheter. Barnen har också rätt att få information. Människor kan följa även sådana anvisningar som de upplever som frustrerande om de förstår motiveringarna bakom dem, säger barnombudsmannen Elina Pekkarinen. Var och en av oss kan ge stöd till barnen genom att dela våra upplevelser om denna exceptionella tid med dem. 

 

Mer information

Kekkonen, Karri 2021. Käsienpesua ja kotona oloa: Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia (Vi tvättar händerna och stannar hemma: Tredjeklassares erfarenheter om corona). Barnombudsmannens byrås publikationer 2021:3. (Ett sammandrag av publikationen finns tillgängligt även på svenska, engelska och nordsamiska.)

Publiceringstillfället kan följas via fjärrförbindelse på tisdagen den 4 maj kl. 9.30–10.30.