Barnombudsmannens kampanj: Ta hänsyn till barnen i arbetslivet

Barnets rättigheter bör beaktas i det finländska arbetslivet. Barnombudsmannens kampanj Barnens tur uppmuntrar arbetslivet och arbetsplatserna till barn- och familjevänlighet. Kampanjen är en del av den nationella barnstrategin. 

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ska hänsyn tas till barnens intressen och åsikter i alla frågor som påverkar dem. Arbetslivet inverkar på alla barns vardag. Därför måste vi ta hänsyn till barnens behov även i arbetslivet. I barnombudsmannens kampanj Barnens tur som startar denna vecka uppmuntras ett familjevänligt arbetsliv för att skydda barnets rättigheter. 

”Ett familjevänligt arbetsliv har varit föremål för påverkansarbete redan länge, men trots detta glöms barnens perspektiv ofta bort. Nu är det barnens tur att bli sedda på arbetsplatserna”, säger barnombudsmannen Elina Pekkarinen

Arbetslivet påverkar barnens vardag på många sätt. Frågar man barnen om de grundläggande delarna för ett gott liv eller trygghet kommer föräldrar som ger tid och närvaro alltid överst på listan. För att detta ska vara möjligt krävs flexibilitet av arbetslivet. Enligt Pekkarinen är det viktigt att arbetsplatserna tar hänsyn till varierande livssituationer, olika slags familjestrukturer och framför allt barnens olika behov.

”Varje familjs vardag ser olika ut. Det är viktigt att vi pratar om olika slags familjer och barn på arbetsplatserna på ett positivt sätt. Tack vare familjeledighetsreformen har föräldrarna möjlighet att fördela ansvaret för vården av barnen på ett jämlikare sätt. Denna möjlighet bör nu även framgå av arbetslivets inställningar, strukturer och praxis”, säger Pekkarinen. 

En förälder som mår bra är ofta en arbetstagare som mår bra – och tvärtom

Ur barnets perspektiv är det viktigt att barnets föräldrar mår bra. En vuxen som orkar och är i balans är det bästa stödet för ett växande barn. En utmattad och stressad förälder klarar inte av att möta barnets behov. Ur arbetsplatsens perspektiv är en förälder som orkar ofta även en effektivare och mera engagerad arbetstagare. 

”Vuxna som mår bra är kreativare, påhittigare och mera optimistiska. Det i sin tur leder till bättre resultat även i arbetslivet”, säger Pekkarinen. 

Barnombudsmannen uppmuntrar finländska arbetsplatser att göra en omfattande översyn av familjevänligheten. Det räcker inte att enbart tala positivt om familjer. Vi behöver även svara mot barnens behov genom flexibilitet, ett gott ledarskap, planering av arbetsskift och genom att säkerställa arbetstagarnas psykosociala trygghet. 

”En flexibel arbetsgivare får en flexibel arbetstagare. Unga vuxnas uppfattning om arbetskraven inverkar dessutom på viljan att bilda familj och på nativiteten. En förbättring av familje- och barnvänligheten är därmed en satsning på hela samhällets välbefinnande. Därför är det barnens tur nu”, poängterar Pekkarinen. 

Som beskyddare för kampanjen Barnens tur fungerar skådespelaren och författaren Jani Toivola, Teknologiindustrins verkställande direktör Jaakko Hirvola och Kaksiäitiä-influencerna Susanna Silvander-Rosti och Ella Rosti

Barnombudsmannens kampanj Barnens tur finns på sociala medier och på webbplatsen www.lastenvuoro.fi

Kom ihåg Barn med på jobbet-dagen 18.11.2022!

Blir barnens röst hörd och alla slags familjers behov tillräckligt uppmärksammade på din arbetsplats? Samtidigt som barnen får se vad de vuxna gör på jobbet får de anställda möjlighet att lära känna barnen och lära sig någonting nytt.

Anmäl er till Barn med på jobbet-dagen:
www.lapsetmukaantoihin.fi