Hoppa till innehåll

FD Annaleena Aira blir kommunikationsexpert på barnombudmannens byrå

FD Annaleena Aira har utsetts till kommunikationsexpert på barnombudmannens byrå fr.o.m 1.2.2021. Annaleena har utexaminerats som filosofie doktor från Jyväskylä universitet. Hon har nästan 20 års arbetserfarenhet i kommunikation. Annaleenas doktorsavhandling behandlade samarbete i nätverk, team och interpersonala relationer. Tidigare arbetade Annaleena som kommunikationschef av Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa Likes sr, och hon svarade också för kommunikation av KEHO (hälsa och välbefinnande ekosystem i Mellersta Finland).

På barnombudmannens byrå är Annaleenas uppgift att svara för planeringen och genomförandet av byråns kommunikation, utveckla kommunikationen om barnets rättigheter i samarbete med det nationella kommunikationsnätverket för barnets rättigheter, främja förmedlingen av barnens synpunkter i barnombudsmannens arbete, och bygga och upprätthålla kommunikationsnätverk gentemot ministerier, ämbetsverk och organisationer.

88 personer sökte tjänsten som kommunikationsexpert.

Viestintäasiantuntija Annaleena Aira