En visstidstjänst som forskningsassistent har utlysts i barnombudsmannens byrå


Barnombudsmannens byrå utlyser en visstidstjänst som forskningsassistent 17.1.2022 - 31.12.2022. Vid behov kan man komma överens om praxis för distansarbete.  Orsaken till tidsbegränsningen är ett tidsbegränsat projekt. 

 

Arbetsuppgifter

Barnombudsmannens uppgifter omfattar insamling av information om barnens välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter samt publicering av utredningar om detta tema. Barnombudsmannens byrå har publicerat en utredning om samiska barns välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter år 2008 och en utredning om romska barns välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter år 2009.

I den nationella barnstrategin är en av målsättningarna att samla aktuell information om samiska och romska barns välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter till stöd av beslutsfattandet. Utredningen ska genomföras tillsammans med intressentgrupper samt barn och unga. 

Forskningsassistenten ska i samarbete med specialforskaren genomföra och rapportera utredningarna om dessa barngrupper. Assistenten arbetar i synnerhet med datainsamlings-, datahanterings- och rapporteringsuppgifter. 

Utredningarnas resultat rapporteras i två sampublikationer av barnombudsmannens byrå och den nationella barnstrategin.

Utredningsprojekten är en del av genomförandeplanen för den nationella barnstrategin (punkt 5). 

 

Kvalifikationer

Av forskningsassistenten förväntas lämplig utbildning, gärna en kandidatexamen eller en högre högskoleexamen.

Skötseln av uppgiften förutsätter

  • förtrogenhet med forskning som inriktas på barn och unga
  • förmåga att arbeta med intressegrupper, i synnerhet med barn och unga
  • förmåga att arbeta självständigt och noggrant
  • utmärkt skriftlig och muntlig uttrycksförmåga.

Dessutom förväntas forskningsassistenten ha förtrogenhet med barnets rättigheter, barnens ställning och levnadsförhållanden samt samhällspolitik.

Förtrogenhet med forskning som inriktas på minoriteter och livet av samiska och/eller romska barn betraktas som meriterande. 

Framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter ett analytiskt och självständigt grepp om arbetet, flexibilitet, förmåga att hålla tidtabeller samt stark interaktionsförmåga. Arbetet förutsätter resande.
 

Vi erbjuder

  • ett arbete med samhällelig betydelse
  • ett arbete i kärnan för främjandet av barnets rättigheter
  • en självständig och ansvarsfull uppgift inom främjandet av barnets rättigheter
  • en liten, engagerad och inspirerande arbetsgemenskap.

Lönesättningen fastställs enligt det preciserande tjänstekollektivavtalet för justitieministeriet och vissa ämbetsverk. Den uppgiftsrelaterade lönedelen i anställningen är 2 561,04 eller 2 707,86 euro per månad (kravnivå 10 eller 11). Dessutom betalas en lönedel som baserar sig på den personliga arbetsprestationen, högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen.

 

Läs mer

Läs mer och sök platsen senast 3.12.2021 kl 16.15: valtiolle.fi.

Enligt den preliminära planen kommer intervjuerna att anordnas 17.12., 21.12. och 22.12.