Hoppa till innehåll

Lek, hemmet och mat – förutsättningarna för ett gott liv för barn finns i deras närhet

 

Barnombudsmannens byrå har utrett sexåringars tankar om ett gott liv med Barnbarometern. Enligt uppfattningarna av drygt 400 barn innebär ett gott liv för barn tillräckligt med lek, ett hem där man tar hand om barnet samt god mat. 

Med Barnbarometern ville man ta reda på barnens tankar om vad som ingår i ett bra liv för barn. Samtidigt ville man också utreda hur dessa faktorer förverkligas i finländska barnens liv. Resultaten ger en väldigt positiv bild om sexåringars liv och vardag. 402 barn svarade på enkäten. 86 procent av dem tyckte om att vara på förskolan ”alltid eller ibland”. 92 procent av respondenterna berättade att de vuxna har tillräckligt med tid att vara tillsammans med den, och 87 procent av barnen berättade att de får beröm. 


Vad tycker barn om? 

Barn tycker till exempel om lek och spel på förskolan och i hemmet. Lek och spel var bland de vanligaste svaren när man frågade barnen vad som ger dem glädje. Barn blir också glada av familjen och av att vara tillsammans. För att leva behöver barnen mat, och om de fick önska sig vad som helst av en god fe skulle många önska sig leksaker och godsaker.

"Som en helhet betraktat berättar resultaten av Barnbarometern om att barnens uppfattningar om ett gott liv är ofta väldigt rationella. För barnet består ett gott liv av små vardagliga saker, till exempel att föräldrarna har tillräckligt med tid att vara tillsammans med sina barn och att man kommer ihåg att berömma barnen för små, vardagliga ting", berättar Barnbarometern-publikationens redaktör Terhi Tuukkanen.

 

Alla får inte tid och beröm av vuxna

Sex procent av barnen berättade att de inte får tillräckligt med tid av de vuxna och sju procent angav att de aldrig får beröm. Bland dessa barn betonades andelen barn som bor i Helsingfors och Nyland. Å andra sidan fanns det på samma område även flest barn som berättade att de ”alltid” får tid och beröm av vuxna.

"Tyder resultatet på att ojämlikheten vad gäller barnens välbefinnande syns tydligast i huvudstadsregionen? Vad som också var intressant var att föräldrarnas höga utbildning och ekonomiska välstånd inte alltid hade något tydligt samband med barnens upplevelser om tid tillsammans och beröm – snarare tvärtom. Särskild uppmärksamhet bör fästas på de barn som upplever att de aldrig får beröm eller tillräckligt med tid av de vuxna", säger specialforskare Tuukkanen vid barnombudsmannens byrå. 

 

Barnbarometern betonar vikten av en fungerande vardag

De sexåringar som svarade på frågorna för Barnbarometern har ett tydligt meddelande till föräldrarna, de som arbetar med barn och beslutsfattarna: det viktigaste är att se till att barnen har en fungerande vardag.  Det är de vuxnas skyldighet att se till att ingen blir mobbad och att varje barn har ett tryggt hem där barnet får omsorg och kärlek. Till exempel på förskolan ska barnen få tillräckligt med tid för lek och kompisar. 

"Temat för årets Barnbarometer, ett gott liv för barn, är högaktuellt. Världen skakas av omvälvningar som har blivit en del av vardagen för oss alla. Trots det ger barnens svar en bild av att de känner sig hoppfulla. Ett gott liv för barn består av saker som kan genomföras varje dag: att ge barnen tid och positiv uppmärksamhet, att se till att barnens behov blir bemötta, att göra saker och njuta av livet tillsammans med barnen", konstaterar barnombudsmannen Elina Pekkarinen

Barnbarometern är en serie studier som kartlägger åsikter och upplevelser av finländska 6-åringar. Barnbarometern har genomförts vartannat år sedan 2016. Barnbarometern 2020 grundar sig på telefonintervjuer av 402 barn. Temat är ett gott liv för barn. 


Verkets publikationsuppgifter:

Tuukkanen Terhi: ”Unta, ruokaa, leikkejä, rakkautta ja karamelliä, juomaa” – Hyvä elämä 6-vuotiaiden kokemana. (Barnbarometern 2020: ”Sömn, mat, lek, kärlek och karameller, dryck” - Ett gott liv enligt 6-åringar.) 
Sammandrag 
Barnombudsmannens byrås publikationer 2020:5.
Jyväskylä: Barnombudsmannens byrå.

Live-publiceringstillfället: https://kepit.tv/#/c/lapsiasiavaltuutettu/e/LEN3RELEM2  
(Obs! Du kan delta i Chrome, Edge-, Mozilla Firefox eller Safari.)


Mer information:

Terhi Tuukkanen
Specialforskare, barnombudsmannens byrå
E-post: [email protected], telefon: 0295 666 851