Hoppa till innehåll

> Dieđáhus, davvisámegiella

> Tiäđáttâs, anarâškielâ 

> Teâđtõs, nuõrttsäämas 

Samiska barns synpunkter om tillgodoseendet av sin välfärd och sina rättigheter utreds

Barnombudsmannens byrå och den nationella barnstrategin inleder en utredning om hur samiska barn och ungas välfärd och rättigheter tillgodoses i Finland. Utredningen genomförs i samarbete med sametinget och skoltarnas byastämma. Utredningen ger viktig information om samiska barn och ungas egna synpunkter.

– Samiska barn har framfört sina synpunkter och vi har diskuterat dem under barnombudsmannens möten med Unga rådgivare. I diskussionerna har särskilt teman som rör sig om betydelsen av att vara same, användningen av de samiska språken, tjänsterna och kulturen i området samt de långa avstånden betonats. Det är viktigt att vi nu kan brett samla synpunkter av samiska barn och unga, säger barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Under mötena med barnombudsmannen berättade samiska barn också att de önskar att kännedomen om och förståelsen för deras språk och kultur ska bli bättre utanför det samiska området.

Utredningen har planerats i samarbete mellan sametinget och barnombudsmannens byrå sedan december 2021. Utredningen har fått ett kollektivt samtycke av sametinget.

– Samiskt deltagande i planeringen är alltid oerhört viktigt i frågor som berör samer, betonar ledamot i styrgruppen, social- och hälsovårdssekreterare vid sametinget Anne Länsman-Magga representant för skoltarnas byastämma Anna-Katariina Feodoroff.

– Det centrala i barnombudsmannens utredning är att samiska barn och unga inte är föremål för utredningen, utan aktiva och viktiga deltagare som blir hörda ur sina egna perspektiv, fortsätter Länsman-Magga.

Synpunkter av barn och unga som bor i samernas hembygdsområde och utanför hembygdsområdet

Utredningens resultat berättar om barn och ungas välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter ur deras egen synvinkel.

– Under sommaren intervjuar vi ett antal barn och unga för att upprätta en frågeformulär för utredningen. I sommaren öppnar vi en enkät som både barn och unga bosatta i samernas hembygdsområde och barn och unga som deltar i distansundervisning i de samiska språken kan delta i. Vi kommer att informera vårdnadshavarna om enkäten, berättar specialforskare Elina Weckström vid barnombudsmannens byrå.

Utredningens resultat kommer att publiceras i början av år 2023. Resultaten rapporteras så att enskilda respondenter inte kan identifieras. Utredningen är en del av genomförandeplanen för den nationella barnstrategin och finansieras av barnstrategin.

Mer information

Utredning om samiska barn och ungas välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter i Finland