Barnets rättigheter förutsätter effektiv kommunikation 

Den nationella kommunikationsstrategin för barnets rättigheter 2022–2026 publiceras på onsdagen 30.3. Publikationstillfället anordnas med fjärranslutning kl. 10.00–11.30. Välkommen!

FN:s konvention om barnets rättigheter har varit i kraft i Finland i över 30 år. Bristfällig kännedom om konventionen och dess förpliktelser försvårar effektivt tillgodoseende av barnets rättigheter. Beslutsfattare, yrkespersoner som arbetar med barn och föräldrar känner inte alltid till barnets rättigheter, och inte heller barnen själva känner alltid till dem. I vår snabbt förändrande värld har kommunikationer om barnets rättigheter dock blivit allt viktigare. Den tidigare kommunikationsstrategin för barnets rättigheter upprättades för 11 år sedan. 

Den nationella kommunikationsstrategin för barnets rättigheter ger verktyg till exempel till kommunerna och välfärdsområdena, skolorna, statsförvaltningen, partierna, organisationerna, yrkespersonerna, familjerna och medierna för kommunikationer om barnets rättigheter och beaktande av barnets rättigheter i sina kommunikationer. 

– När Finland tillgodoser barnets rättigheter är landet bra även för andra befolkningsgrupper. Att bygga ett samhälle som respekterar barnets rättigheter är en viktig del av stärkandet av demokratin och gemenskapen. Barnets rättigheter får inte bli bara tomma ord och ett tecken på god vilja, utan de ska beaktas i alla situationer, betonar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

– Vi kan dock inte främja sådant som vi inte har bra kunskaper om. Därför är det väldigt viktigt att beakta barnets rättigheter i kommunikationerna, säger Pekkarinen.

Kommunikationsstrategin har upprättats på uppdrag av barnombudsmannen Juuli Hurskainen och Ira Custódio vid Centralförbundet för Barnskydd. Arbetet har styrts av barnombudsmannen samt styrgruppen för kommunikationen om barnets rättigheter. Ett stort antal intressentgrupper har deltagit i upprättandet av kommunikationsstrategin, och barn och ungas åsikter har utretts för strategin.

Publikationstillfället erbjuder ett grundpaket om barnets rättigheter

Under publikationstillfället får man lyssna på toppexperter från statsförvaltningen och organisationer som främjar barnets rättigheter. Anförandena ger en bra uppfattning om den framtida riktningen av kommunikationen om barnets rättigheter. Samtidigt får man tips om vad man ska tänka på i den egna organisationens kommunikationer.

Program 30.3. kl. 10.00–11.30 (på finska)

Publikationstillfället öppnas | barnombudsmannen Elina Pekkarinen

Bakgrunden till den nationella kommunikationsstrategin för barnets rättigheter | Inka Hetemäki, Unicef Finland

Den nationella kommunikationsstrategin för barnets rättigheter | Juuli Hurskainen och Ira Custódio, Centralförbundet för Barnskydd 

Kommentarer | Ylva Krokfors, Handikappforum, och Milla Kalliomaa, Mannerheims Barnskyddsförbund

Följande steg för strategin | Mikko Cortés Téllez, undervisnings- och kulturministeriet

 

Publikationstillfället är gratis och öppet för alla. Någon förhandsanmälan behövs inte. Evenemanget tolkas till teckenspråk.

Länk till publikationstillfället