Meny

Vi bygger våra webbplats och ber om ursäkt för eventuella besvär.

Arbete för barnens rättigheter 

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som främjar tillgodoseendet av barnets bästa och rättigheter. Barnombudsmannen säkerställer att barnens ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och beslutsfattandet.

Bekanta dig med vår verksamhet 

Broschyrer och material om barnets rättigheter

Här hittar du broschyrer om barnets rättigheter på olika språk. Materialet är fritt att använda och dela. 

Rättsskyddet och tjänster för barn och familjer

Här hittar du information och anvisningar för enskilda barns och familjens ärenden. Bekanta dig också med dessa: 

Webbplatsen Barnens sidor för barn i lågklasserna 

På Barnens sidor hittar du tips för problemsituationer och viktig information om bl.a. barnets rättigheter. Bekanta dig bl.a. med dessa: