Lausunnot vuonna 2014

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

— 60 Merkintöjä per sivu
Näytetään 54 tulosta.