Initiativ och ställningstaganden 

Barnombudsmannen främjar genomförandet av barnets rättigheter genom att ta initiativ för att nödvändiga förändringar ska inledas och genom att publicera ställningstaganden i frågor som rör barnens och ungdomarnas ställning. 

Initiativ och ställningstaganden 2005-2020 hittar du på finska här.