Lapsiasiavaltuutetun tiedotteet 2010

Lausunto oikeusministeriölle lähestymiskiellon tehostamista käsittelevästä työryhmämietinnöstä

LAPS/63/2021, 2.11.2021 Lapsiasia­valtuutetun lausunto oikeus­ministeriölle lähestymis­kiellon tehostamista käsittelevästä työryhmä­mietinnöstä Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja...

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valtioneuvoston kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeita käsittelevästä selonteosta

LAPS/3/2021, 10.11.2021 Lapsiasia­valtuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveys­valiokunnalle valtio­neuvoston selonteosta koskien kotoutumisen edistämisen uudistamis­tarpeita Viite:...

Lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kansalaisuuslain muuttamiseksi

LAPS/70/2021, 11.11.2021 Lapsiasia­valtuutetun lausunto sisä­ministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kansalaisuus­lain muuttamisesta Viite: VN/6060/2021 ...

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä avioliittolain muuttamiseksi

LAPS/92/2021,10.11.2021 Lapsiasia­valtuutetun lausunto eduskunnan laki­valiokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi avioliitto­lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE...

Lausunto sivistysvaliokunnalle kehityspolitiikan ylivaalikautisesta selonteosta

LAPS/78/2021, 15.11.2021 Lapsiasia­valtuutetun lausunto edus­kunnan sivistys­valiokunnalle kehitys­politiikan yli­vaalikautisesta selon­teosta VNS 5/2021 vp Viite: Kirjallisen lausunnon...

Lausunto perustuslakivaliokunnalle ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lastensuojelulain sosiaalityön henkilöstömitoituksesta

LAPS/94/2020, 17.11.2021 Lapsiasia­valtuutetun lausunto hallituksen esityksestä edus­kunnalle laiksi lastensuojelu­lain 13 b §:n muuttamisesta Viite:  Sosiaali- ja terveys­valiokunta...

Lausunto valtiovarainvaliokunnalle lapsibudjetoinnista

LAPS/67/2021, 18.11.2021 Lapsiasia­valtuutetun lausunto eduskunnan valtiovarain­valiokunnalle lapsi­budjetoinnista liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talous­arvioksi...

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Genomikeskuksesta

LAPS/26/2018, 24.11.2021 Lapsiasia­valtuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Genomi­keskuksesta ja terveyteen liittyvän geneettisen analyysin suorittamisen edellytyksistä ...

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

LAPS/95/2020, 1.12.2021 Lapsiasia­valtuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveys­valiokunnalle hallituksen esityksestä edus­kunnalle laeiksi tartuntatauti­lain väli­aikaisesta...

Lapsiasiavaltuutetun tehtävät

Lapsiasia­valtuutetun tehtävät ja toimivalta Lapsiasia­valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton valtion viran­omainen, jonka tehtävää säätelee laki lapsiasia­valtuutetusta 1221/2004....

Mitä edustamme?

Valtuutetun tehtävät ja toimivalta Lapsiasia­valtuutetun tehtävää...

Mitä teemme?

Tiedotteet Lapsiasiavaltuutetun tiedotteiden kautta voi tutustua...

Kansallisen lapsistrategian hankkeet

Kansallisen lapsistrategian hankkeet Suomeen on laadittu vuonna 2021 kansallinen lapsistrategia. Lapsiasiavaltuutetun toimistossa on toteutettu muutamia lapsistrategian hankkeita vuosina 2022 ja...

Lasten sijaishuollosta hatkaaminen

Lasten sijaishuollosta hatkaaminen Lapsiasiavaltuutetun toimisto toteuttaa tilastollisen tarkastelun hatkaamisesta eli lastensuojelun sijaishuollosta luvatta poistumisesta ja sinne palaamatta...

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2022 Julkaisutilaisuus 28.3. Lapsen oikeus turvallisuuteen kolmoiskriisin ajassa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2022  julkaistaan tiistaina 28.3.2023 klo 10.00-11.30...

Etusivun sisältönostot

Esitteitä ja materiaalia lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien...

Etusivun nosto2

Terve­tuloa julkaisu­tilaisuuteen! Lapsiasia­valtuutetun vuosi­kertomus 2022 "Lapsen oikeus turvallisuuteen kolmois­kriisin ajassa" julkaistaan tiistaina 28.3. klo...

Lapsella on oikeus parhaaseen terveydentilaan

Lapsella on oikeus parhaaseen terveydentilaan Lapsiasiavaltuutettu paneutuu vuonna 2023 lapsen oikeuksiin terveyden saralla. Painopiste näkyy lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistyössä,...

Tiedotteet vuonna 2011

 

 

 • 20.12.2011 Lapsiasianeuvottelukunta: Kuntauudistuksessa ennakoitava lapsivaikutuksia
   
 • 9.12.2011 Netistä tunnetukea yläkouluikäisille – viranomaistietoko vain aikuisille?
   
 • 8.12.2011 Ruotsi Suomea edellä kuritusväkivallan kitkemisessä
   
 • 29.11.2011 Lapsiasiavaltuutettu toivoo lisää voimavaroja kansalaisyhteydenottojen käsittelyyn
   
 • 25.11.2011 Uusia nuoria lapsiasiavaltuutetun neuvonantajaryhmään
   
 • 25.11.2011 Nuoret neuvonantajat pohtivat kuluttajavalistusta
   
 • 25.11.2011 Uusia nuoria lapsiasiavaltuutetun neuvonantajaryhmään
   
 • 17.11.2011 Lapsen oikeuksien päivän kannanotto rohkaisee parempaan arkeen
   
 • 17.11.2011 Lapset ja nuoret eivät aina tule kuulluksi ammattiauttajan vastaanotolla
   
 • 11.11.2011 Kasvata ilolla – kehu lapsi päivässä
   
 • 9.11.2011 Avoimet ovet lapsiasiavaltuutetun toimistossa 16.11.2011
   
 • 9.11.2011 Lapsen oikeudet osaksi vammaispolitiikkaa
   
 • 27.10.2011 Lapset ja nuoret ovat mukana lastensuojelun kehittämisessä Porin seudulla
   
 • 25.10.2011 Lapsipolitiikan koordinaatiota kehitettävä
   
 • 13.10.2011 Lapsen paras on aikuisen velvollisuus myös seurakunnassa
   
 • 5.10.2011 Nuoret tekivät käsikirjan huostaan otetuille
   
 • 29.9.2011 Lapsinäkökulma huomioon sairaaloiden suunnittelussa
   
 • 28.9.2011 Lapset osaavat arvioida terveydenhoidon laatua
   
 • 26.9.2011 Lapsiasiavaltuutettu tyytyväinen lapsinäkökulman vahvistumiseen vankeinhoidossa
   
 • 20.9.2011 Lapsinäkökulma vahvistuu vankeinhoidossa
   
 • 19.9.2011 Lapsiasiavaltuutettu hakee uusia nuoria neuvonantajaryhmäänsä
   
 • 13.9.2011 Huostaanotetut lapset ja nuoret pääsevät ääneen
   
 • 13.9.2011 Lasten ja nuorten kokemustieto hyötykäyttöön kunnissa
   
 • 12.9.2011 Monikielisyydessä on voimaa
   
 • 1.9.2011 Kuulovammainen lapsi haluaa saada tietoa ja tulla ymmärretyksi
   
 • 19.8.2011 Huomio kuulovammaisten ja viittomakielisten lasten oikeuksiin
   
 • 17.8.2011 "Ei tarvii esittää" - Koululaiset arvostavat oikeutta olla oma itsensä
   
 • 30.6.2011 Vapaudenriiston kohteeksi joutuneiden lasten oikeuksista on huolehdittava
   
 • 23.6.2011 Lapsiasiavaltuutettu ja järjestöt tyytyväisiä YK:n suosituksiin Suomelle
   
 • 21.6.2011 Lapsiasiavaltuutettu näkee hallitusohjelmassa paljon jatkuvuutta
   
 • 16.6.2011 Päättäjille käsikirja lapsiystävälliseen Suomeen
   
 • 16.6.2011 Yksin kasvamisen ja yksin kasvattamisen aika on ohi
   
 • 16.6.2011 Kasvatuksesta ei voi sanoutua irti
   
 • 10.6.2011 Kouluhyvinvointi ja lastensuojelun laatu YK-komitean huolena Genevessä
   
 • 10.6.2011 Pitääkö lapsen pärjätä yksin?
   
 • 7.6.2011 Huostaanotetut lapset ja nuoret pääsevät ääneen
   
 • 26.5.2011 Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa oikeuksistaan potilaana
   
 • 16.5.2011 Euroopan neuvosto selvittää sairaanhoidon lapsiystävällisyyttä
   
 • 11.5.2011 Lapset ja nuoret listasivat huolensa: Suvaitsemattomuus, aikuisuuden paine ja osallisuuden puute
   
 • 10.5.2011 YK-raportoija tapaa lapsia Jyväskylässä
   
 • 6.5.2011 Lapsen oikeuksista tietoa ja toimintaa päiväkoteihin
   
 • 7.4.2011 Päätösten vaikutukset lapsiin selvitettävä ennakkoon
   
 • 5.4.2011 Lapsen ihmissuhteille parempi tuki erotilanteissa ja lastensuojelussa
   
 • 4.4.2011 Johanna Kiili lapsiasiavaltuutetun toimistoon edistämään lasten ja nuorten osallistumista
   
 • 23.3.2011 Vankiperheiden lasten oikeuksista huolehdittava paremmin
   
 • 15.3.2011 Lapsiasia- ja vähemmistövaltuutettu suosittavat: Aikuisille paremmat valmiudet puuttua lasten ja nuorten kokemaan syrjintään
   
 • 28.2.2011 Yhteenveto lapsiasiavaltuutetun kyselystä Suomen Lasten Parlamentille
   
 • 11.2.2011 11.02.2011Lapsiasiavaltuutettu kieltäisi alkoholijuomien mielikuvamainonnan
   
 • 9.2.2011 YK-komitea kyseli oppilaiden hyvinvoinnista ja päihdeperheiden tuesta
   
 • 9.2.2011 Nuorten neuvonantajaryhmä suosittelee puolueille Lasten ja nuorten hallitusohjelmaa
   
 • 4.2.2011 Suorituspaineet ja yksinäisyys varjostavat lapsuutta ja nuoruutta
   
 • 2.2.2011 Lapsia ja nuoria ei saa jättää yksin
   
 • 24.1.2011 Kirsi Pollari aloitti Anne Hujalan sijaisena lapsiasiavaltuutetun toimistossa