Lapsiasiavaltuutetun tiedotteet 2010

Lasten ja nuorten tapaamiset

Lasten ja nuorten tapaamiset Lapsiasiavaltuutettu tapaa vuosittain erilaisia lasten ja nuorten ryhmiä Nuoret neuvonantajat -tapaamisissa. Tapaamisissa lapset ja nuoret kertovat valtuutetulle...

Lausunto oikeusministeriölle yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta koskevasta mietinnöstä

Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle mietinnöstä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta Viite: VN/3528/2021   Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää...

Etusivun nosto2

Yhdenvertaisuus pandemian ajassa Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2021 "Yhdenvertaisuus pandemian ajassa" luovutetaan valtioneuvostolle 24.5. Julkaisutilaisuus...

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2021 Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2021 julkaistaan keskiviikkona 24.5. klo 9.30–11.00 etäyhteyksin toteutettavassa julkaisutilaisuudessa. Tilaisuudessa on viittomakielen...

Etusivun päänosto: Lapsen oikeuksien asialla

Lapsen oikeuksien asialla Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista. Lapsiasiavaltuutettu...

Yhteystiedot

Yhteystiedot   Ennen yhteydenottoa, tutustuthan ohjeisiin yhteydenotosta lapsiasiavaltuutettuun.   Lapsiasiavaltuutetun toimisto Postiosoite: Vapaudenkatu 58 A, 3. krs 40100 Jyväskylä ...

Lausunto sivistysvaliokunnalle yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomuksesta

Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomuksesta Viite: Kirjallisen lausunnon pyyntö sivistysvaliokunnalta / K 7/2022 vp   ...

Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä oppivelvollisuuslain muuttamiseksi

Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi Viite: Kirjallisen lausunnon...

Lausunto tulevaisuusvaliokunnalle turvallisuusympäristön muutosta koskevasta valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta

Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle koskien valtioneuvoston ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta Viite: Tulevaisuusvaliokunta...

Kansallisen lapsistrategian hankkeet

Kansallisen lapsistrategian hankkeet Suomeen on laadittu vuonna 2021 kansallinen lapsistrategia. Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmassa on päätetty tehdä selvitykset sekä...

Mitä teemme?

Tiedotteet Lapsiasiavaltuutetun tiedotteiden kautta voi tutustua...

Selvitys romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta

Selvitys romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa Selvityksessä kerätään ajantasaista kokemustietoa romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien...

Lausunto oikeusministeriölle rikosprosessin tehostamista koskevasta työryhmämietinnöstä

Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle työryhmämietinnöstä koskien rikosprosessin tehostamista Viite: VN/9791/2020   Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää...

Tiedotteet vuonna 2011

 

 

 • 20.12.2011 Lapsiasianeuvottelukunta: Kuntauudistuksessa ennakoitava lapsivaikutuksia
   
 • 9.12.2011 Netistä tunnetukea yläkouluikäisille – viranomaistietoko vain aikuisille?
   
 • 8.12.2011 Ruotsi Suomea edellä kuritusväkivallan kitkemisessä
   
 • 29.11.2011 Lapsiasiavaltuutettu toivoo lisää voimavaroja kansalaisyhteydenottojen käsittelyyn
   
 • 25.11.2011 Uusia nuoria lapsiasiavaltuutetun neuvonantajaryhmään
   
 • 25.11.2011 Nuoret neuvonantajat pohtivat kuluttajavalistusta
   
 • 25.11.2011 Uusia nuoria lapsiasiavaltuutetun neuvonantajaryhmään
   
 • 17.11.2011 Lapsen oikeuksien päivän kannanotto rohkaisee parempaan arkeen
   
 • 17.11.2011 Lapset ja nuoret eivät aina tule kuulluksi ammattiauttajan vastaanotolla
   
 • 11.11.2011 Kasvata ilolla – kehu lapsi päivässä
   
 • 9.11.2011 Avoimet ovet lapsiasiavaltuutetun toimistossa 16.11.2011
   
 • 9.11.2011 Lapsen oikeudet osaksi vammaispolitiikkaa
   
 • 27.10.2011 Lapset ja nuoret ovat mukana lastensuojelun kehittämisessä Porin seudulla
   
 • 25.10.2011 Lapsipolitiikan koordinaatiota kehitettävä
   
 • 13.10.2011 Lapsen paras on aikuisen velvollisuus myös seurakunnassa
   
 • 5.10.2011 Nuoret tekivät käsikirjan huostaan otetuille
   
 • 29.9.2011 Lapsinäkökulma huomioon sairaaloiden suunnittelussa
   
 • 28.9.2011 Lapset osaavat arvioida terveydenhoidon laatua
   
 • 26.9.2011 Lapsiasiavaltuutettu tyytyväinen lapsinäkökulman vahvistumiseen vankeinhoidossa
   
 • 20.9.2011 Lapsinäkökulma vahvistuu vankeinhoidossa
   
 • 19.9.2011 Lapsiasiavaltuutettu hakee uusia nuoria neuvonantajaryhmäänsä
   
 • 13.9.2011 Huostaanotetut lapset ja nuoret pääsevät ääneen
   
 • 13.9.2011 Lasten ja nuorten kokemustieto hyötykäyttöön kunnissa
   
 • 12.9.2011 Monikielisyydessä on voimaa
   
 • 1.9.2011 Kuulovammainen lapsi haluaa saada tietoa ja tulla ymmärretyksi
   
 • 19.8.2011 Huomio kuulovammaisten ja viittomakielisten lasten oikeuksiin
   
 • 17.8.2011 "Ei tarvii esittää" - Koululaiset arvostavat oikeutta olla oma itsensä
   
 • 30.6.2011 Vapaudenriiston kohteeksi joutuneiden lasten oikeuksista on huolehdittava
   
 • 23.6.2011 Lapsiasiavaltuutettu ja järjestöt tyytyväisiä YK:n suosituksiin Suomelle
   
 • 21.6.2011 Lapsiasiavaltuutettu näkee hallitusohjelmassa paljon jatkuvuutta
   
 • 16.6.2011 Päättäjille käsikirja lapsiystävälliseen Suomeen
   
 • 16.6.2011 Yksin kasvamisen ja yksin kasvattamisen aika on ohi
   
 • 16.6.2011 Kasvatuksesta ei voi sanoutua irti
   
 • 10.6.2011 Kouluhyvinvointi ja lastensuojelun laatu YK-komitean huolena Genevessä
   
 • 10.6.2011 Pitääkö lapsen pärjätä yksin?
   
 • 7.6.2011 Huostaanotetut lapset ja nuoret pääsevät ääneen
   
 • 26.5.2011 Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa oikeuksistaan potilaana
   
 • 16.5.2011 Euroopan neuvosto selvittää sairaanhoidon lapsiystävällisyyttä
   
 • 11.5.2011 Lapset ja nuoret listasivat huolensa: Suvaitsemattomuus, aikuisuuden paine ja osallisuuden puute
   
 • 10.5.2011 YK-raportoija tapaa lapsia Jyväskylässä
   
 • 6.5.2011 Lapsen oikeuksista tietoa ja toimintaa päiväkoteihin
   
 • 7.4.2011 Päätösten vaikutukset lapsiin selvitettävä ennakkoon
   
 • 5.4.2011 Lapsen ihmissuhteille parempi tuki erotilanteissa ja lastensuojelussa
   
 • 4.4.2011 Johanna Kiili lapsiasiavaltuutetun toimistoon edistämään lasten ja nuorten osallistumista
   
 • 23.3.2011 Vankiperheiden lasten oikeuksista huolehdittava paremmin
   
 • 15.3.2011 Lapsiasia- ja vähemmistövaltuutettu suosittavat: Aikuisille paremmat valmiudet puuttua lasten ja nuorten kokemaan syrjintään
   
 • 28.2.2011 Yhteenveto lapsiasiavaltuutetun kyselystä Suomen Lasten Parlamentille
   
 • 11.2.2011 11.02.2011Lapsiasiavaltuutettu kieltäisi alkoholijuomien mielikuvamainonnan
   
 • 9.2.2011 YK-komitea kyseli oppilaiden hyvinvoinnista ja päihdeperheiden tuesta
   
 • 9.2.2011 Nuorten neuvonantajaryhmä suosittelee puolueille Lasten ja nuorten hallitusohjelmaa
   
 • 4.2.2011 Suorituspaineet ja yksinäisyys varjostavat lapsuutta ja nuoruutta
   
 • 2.2.2011 Lapsia ja nuoria ei saa jättää yksin
   
 • 24.1.2011 Kirsi Pollari aloitti Anne Hujalan sijaisena lapsiasiavaltuutetun toimistossa