Lapsiasiavaltuutetun tiedotteet 2010

null Selvitys romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta

Selvitys romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa

Selvityksessä kerätään ajantasaista kokemustietoa romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Kokemustietoa selvitetään haastattelemalla ja haastattelujen pohjalta laaditun sähköisen kyselyn avulla. Selvityksen osallistujina ovat 11–17-vuotiaat romanilapset ja -nuoret.

Selvitys toteutetaan yhteistyössä romaniasiain neuvottelukunnan sekä paikallisten romaniyhteisöjen sekä lasten ja nuorten kanssa.

Selvityksiin osallistuu lapsia ja nuoria eri puolilta Suomea. Alueelliset erot ovat Suomessa suuria ja on odotettavissa, että elämä on erilaista esimerkiksi kaupungeissa ja maaseudulla.

Selvityksessä käsitellään hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista lasten ja nuorten ymmärtämällä tavalla ja heidän lähtökohdistaan käsin.

Romanilasten ja -nuorten haastattelut keväällä 2022

Romanilasten ja -nuorten haastattelut toteutettiin maaliskuussa 2022. Osallistujat tavoitettiin paikallisten romaniyhteisöjen kautta. Haastattelut toimivat pohjana kyselylomakkeen laatimiselle. Kiitämme kaikkia haastatteluihin osallistuneita lapsia ja nuoria sekä haastattelut järjestäneitä aikuisia.

Haastattelijoina toimivat erikoistutkija Elina Weckström, tutkimusavustaja Karri Kekkonen ja suunnittelija Outi Kekkonen.

Kysely romanilapsille ja -nuorille keväällä 2022

Haastattelujen pohjalta on luotu kyselylomake lasten ja nuorten esille tuomista keskeisimmistä hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen liittyvistä asioista.

Kyselyyn toivotaan runsaasti 11–17-vuotiaiden romanilasten ja -nuorten vastauksia eri puolilta Suomea. Kyselyyn voi vastata 2.5.-10.8.2022 välisenä aikana.

Tulokset

Julkaisut

Selvitysten tulokset auttavat päättäjiä ja tutkijoita sekä romanilasten parissa työskenteleviä saamaan ajankohtaista tietoa päätöksenteon, kehittämistyön ja toiminnan tueksi.

Piirroskuva selvityksen toteuttamisesta: Selvitys saamelais- ja romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta.

Lue lisää

Rekisteriseloste

Kyselylinkki ja saate kyselyyn osallistuvalle (pdf)

Kyselylinkki ja saate kyselyyn osallistuvan huoltajalle (pdf)

Tiedote haastatteluun osallistuvalle (pdf)

Tiedote haastatteluun osallistuvan huoltajalle (pdf)

Tiedote 17.2.2022: Uusi selvitys romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa toteutettiin vuonna 2009 romanilasten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista käsittelevä selvitys, johon haastateltiin romanilapsia ja -nuoria. Junkala, Pekka & Tawah, Sanna 2009. Enemmän samanlaisia kuin erilaisia: Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2009:2.

Tiedotteet vuonna 2011

 

 

 • 20.12.2011 Lapsiasianeuvottelukunta: Kuntauudistuksessa ennakoitava lapsivaikutuksia
   
 • 9.12.2011 Netistä tunnetukea yläkouluikäisille – viranomaistietoko vain aikuisille?
   
 • 8.12.2011 Ruotsi Suomea edellä kuritusväkivallan kitkemisessä
   
 • 29.11.2011 Lapsiasiavaltuutettu toivoo lisää voimavaroja kansalaisyhteydenottojen käsittelyyn
   
 • 25.11.2011 Uusia nuoria lapsiasiavaltuutetun neuvonantajaryhmään
   
 • 25.11.2011 Nuoret neuvonantajat pohtivat kuluttajavalistusta
   
 • 25.11.2011 Uusia nuoria lapsiasiavaltuutetun neuvonantajaryhmään
   
 • 17.11.2011 Lapsen oikeuksien päivän kannanotto rohkaisee parempaan arkeen
   
 • 17.11.2011 Lapset ja nuoret eivät aina tule kuulluksi ammattiauttajan vastaanotolla
   
 • 11.11.2011 Kasvata ilolla – kehu lapsi päivässä
   
 • 9.11.2011 Avoimet ovet lapsiasiavaltuutetun toimistossa 16.11.2011
   
 • 9.11.2011 Lapsen oikeudet osaksi vammaispolitiikkaa
   
 • 27.10.2011 Lapset ja nuoret ovat mukana lastensuojelun kehittämisessä Porin seudulla
   
 • 25.10.2011 Lapsipolitiikan koordinaatiota kehitettävä
   
 • 13.10.2011 Lapsen paras on aikuisen velvollisuus myös seurakunnassa
   
 • 5.10.2011 Nuoret tekivät käsikirjan huostaan otetuille
   
 • 29.9.2011 Lapsinäkökulma huomioon sairaaloiden suunnittelussa
   
 • 28.9.2011 Lapset osaavat arvioida terveydenhoidon laatua
   
 • 26.9.2011 Lapsiasiavaltuutettu tyytyväinen lapsinäkökulman vahvistumiseen vankeinhoidossa
   
 • 20.9.2011 Lapsinäkökulma vahvistuu vankeinhoidossa
   
 • 19.9.2011 Lapsiasiavaltuutettu hakee uusia nuoria neuvonantajaryhmäänsä
   
 • 13.9.2011 Huostaanotetut lapset ja nuoret pääsevät ääneen
   
 • 13.9.2011 Lasten ja nuorten kokemustieto hyötykäyttöön kunnissa
   
 • 12.9.2011 Monikielisyydessä on voimaa
   
 • 1.9.2011 Kuulovammainen lapsi haluaa saada tietoa ja tulla ymmärretyksi
   
 • 19.8.2011 Huomio kuulovammaisten ja viittomakielisten lasten oikeuksiin
   
 • 17.8.2011 "Ei tarvii esittää" - Koululaiset arvostavat oikeutta olla oma itsensä
   
 • 30.6.2011 Vapaudenriiston kohteeksi joutuneiden lasten oikeuksista on huolehdittava
   
 • 23.6.2011 Lapsiasiavaltuutettu ja järjestöt tyytyväisiä YK:n suosituksiin Suomelle
   
 • 21.6.2011 Lapsiasiavaltuutettu näkee hallitusohjelmassa paljon jatkuvuutta
   
 • 16.6.2011 Päättäjille käsikirja lapsiystävälliseen Suomeen
   
 • 16.6.2011 Yksin kasvamisen ja yksin kasvattamisen aika on ohi
   
 • 16.6.2011 Kasvatuksesta ei voi sanoutua irti
   
 • 10.6.2011 Kouluhyvinvointi ja lastensuojelun laatu YK-komitean huolena Genevessä
   
 • 10.6.2011 Pitääkö lapsen pärjätä yksin?
   
 • 7.6.2011 Huostaanotetut lapset ja nuoret pääsevät ääneen
   
 • 26.5.2011 Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa oikeuksistaan potilaana
   
 • 16.5.2011 Euroopan neuvosto selvittää sairaanhoidon lapsiystävällisyyttä
   
 • 11.5.2011 Lapset ja nuoret listasivat huolensa: Suvaitsemattomuus, aikuisuuden paine ja osallisuuden puute
   
 • 10.5.2011 YK-raportoija tapaa lapsia Jyväskylässä
   
 • 6.5.2011 Lapsen oikeuksista tietoa ja toimintaa päiväkoteihin
   
 • 7.4.2011 Päätösten vaikutukset lapsiin selvitettävä ennakkoon
   
 • 5.4.2011 Lapsen ihmissuhteille parempi tuki erotilanteissa ja lastensuojelussa
   
 • 4.4.2011 Johanna Kiili lapsiasiavaltuutetun toimistoon edistämään lasten ja nuorten osallistumista
   
 • 23.3.2011 Vankiperheiden lasten oikeuksista huolehdittava paremmin
   
 • 15.3.2011 Lapsiasia- ja vähemmistövaltuutettu suosittavat: Aikuisille paremmat valmiudet puuttua lasten ja nuorten kokemaan syrjintään
   
 • 28.2.2011 Yhteenveto lapsiasiavaltuutetun kyselystä Suomen Lasten Parlamentille
   
 • 11.2.2011 11.02.2011Lapsiasiavaltuutettu kieltäisi alkoholijuomien mielikuvamainonnan
   
 • 9.2.2011 YK-komitea kyseli oppilaiden hyvinvoinnista ja päihdeperheiden tuesta
   
 • 9.2.2011 Nuorten neuvonantajaryhmä suosittelee puolueille Lasten ja nuorten hallitusohjelmaa
   
 • 4.2.2011 Suorituspaineet ja yksinäisyys varjostavat lapsuutta ja nuoruutta
   
 • 2.2.2011 Lapsia ja nuoria ei saa jättää yksin
   
 • 24.1.2011 Kirsi Pollari aloitti Anne Hujalan sijaisena lapsiasiavaltuutetun toimistossa